Vertalingen - Webdesign

Header Image

Vertalingen

Een brief, een presentatie, een uitdrukking, een perscommuniqué - of u noemt het maar - omzetten van de ene taal naar een andere vraagt een degelijke opleiding, goede bronnen en een jarenlange ervaring!

Vertalen betekent niet enkel woorden omzetten maar ook het aanvoelen om de persoon, het bedrijf of het product in het juiste daglicht te plaatsen. Via vertaalprogramma's bekomt u wellicht een "vertaling" maar zeker niet de beoogde gevoelsoverdracht!

Beëdigde en/of gelegaliseerde vertalingen

Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler die ingeschreven is bij een Rechtbank van Eerste Aanleg in België. Hij plaatst zijn handtekening op de vertaling "voor eensluidend" gezien de tekst een waarheidsgetrouwe vertaling is en zo een officieel karakter krijgt.

Soms moet een beëdigde vertaling ook gelegaliseerd worden. Dit betekent dat de vertaling wordt afgestempeld op de Rechtbank van Eerste Aanleg om deze wettig te verklaren. Bovendien wordt de handtekening van de vertaler op de rechtbank vergeleken met de handtekening in het vertalerregister. Legaliseren kan op twee manieren. Als het doelland aangesloten is bij het Apostilleverdrag (verdrag van Den Haag van 1961), is een verklaring van de rechtbank (een apostille) voldoende voor de instanties in de aangesloten landen. Is het doelland niet aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan moeten uw documenten naast een stempel van de rechtbank, ook nog stempels van de Ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken en de betreffende ambassade dragen.

(Voor een up-to-date lijst: Apostillelanden)

Informatica

Van eenvoudige tot complexe websites met CMS, databanken, fotogallerijen, ...

 

Laatste nieuwtjes!

Binnenkort...

meer

Diensten

Ondersteuning

Schoollab